FINYAR är en samnordisk förening vars huvudsakliga uppgift är att främja forskning och bedriva informationsverksamhet om nya religiösa rörelser och nyreligiositet. FINYAR ger ut en årsskrift, Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet med artiklar på svenska, norska och danska.

2013 års internationella CESNUR-konferens:

Changing Religious Movements in a Changing World

2013 års CESNUR konferens samordnas av CESNUR, ISSNR och FINYAR den 21-24 juni 2013 på Högskolan Dalarna, Falun, Sverige.

Konferensens hemsida >

1st International Conference on Contemporary Esotericism 

Tid: 27-29 augusti 2012

Plats: Stockholms universitet

Konferensens hemsida > 

2012 års internationella CESNUR-konferens:

Religion in a Globalized Context: The Mediterranean and the World

2012 års konferens samordnas med Intercultural Studies and Research Laboratory (URAC57) och Moroccan Culture Research Group (MCRG) på Chouaib Doukkali University, El Jadida, Marocko och International Society for the Study of New Religions den 20-22 september 2012. 

Konferensens hemsida >

2012 års EASR-konferens: Ends and Beginnings 

Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning håller sin 11:e årliga konferens på Södertörns högskola, Stockholm den 23-26 augusti. Finyar kommer att hålla flera sessioner i samarbete med ISSNR.

Konferensens hemsida >

Inbjudan till 2012 års Finyar-konferens med temat Barn i religiösa minoritetssamfund: religiösa uppväxter 

Årets Finyar-konferens behandlar barns situation och religiösa uppväxter i religiösa minoritetssamfund. Vid konferensen har vi glädjen att presentera tre av de mest namnkunniga internationella forskare inom området som key-note talare: fil. dr Amanda van Dymaer van Twist (London School of Economics, Storbritannien), professor Susan Palmer (Dawson College, Montreal, Kanada) och professor emeritus Eileen Barker (London School of Economics, Storbritannien). Program kommer att läggas ut på hemsidan.

Tid: Måndagen den 29 oktober kl. 09.30-18.00

Plats: Högskolan Dalarna, campus Falun, Föreläsningssal 6 (FÖ6)

Anmäl dig via mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Ett detaljerat program kommer snart.

Nytt nummer av Aura 2011

Artiklarna i Aura behandlar bland annat en ny religion i Borneo, korncirklar och andlig turism, teosofi och tolkningar av Babalon.

Läs mer om artiklarna och hur du beställer Aura >

VR-finansierat projekt om barn i nya religiösa rörelser beviljat

VR har vid årets utlysning beviljat medel för 3 år för professor Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna, fil. dr Peter Åkerbäck, Stockholms universitet och fil. mag. Sanja Nilsson, Högskolan Dalarna, för att undersöka religiösa uppväxter i minoritetssamfund i Sverige. Projektet vill undersöka barnens situation i starkt religiösa miljöer, ett tema som tagits upp i journalistiska böcker som "Sektbarn" av Charlotte Esséen. Projektet vill undersöka hur pass representativ den bild som vanligen framställs i det offentliga rummet av barns uppväxter i religiösa minoritetssamfund är. Projektets tes är att det finns stora olikheter mellan de olika religiösa minoritetssamfund som populärt benämns "sekter", och att det finns många slags upplevelser av att tillhöra olika minoritetsgrupper.

Nordisk konferens om forskning om nyreligiositet i Sigtuna 27-28 oktober 2011

Med stöd från Riksbankens Jubileumsfond kommer Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet att arrangera en konferens på Sigtuna-stiftelsen den 27-28 oktober 2011. Konferensens tema är att identifiera den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, och diskutera denna ur ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom relationen till den internationella forskningsfronten. Forskare från olika vetenskapliga perspektiv ombeds presentera den forskning som de bedriver – eller har bedrivit - som på något sätt kan anknyta till begreppet nyreligiositet i vid bemärkelse.

Läs mer om hur du anmäler dig och deadline för papers >

Nytt nummer av Aura 2010

Artiklarna i Aura behandlar bland annat barns socialisation i en nyreligiös rörelse, metalmusik som samhällskritik, genus och förändring i neo-karismatisk kristendom och samtida kabbalah.

Läs mer om artiklarna och hur du beställer Aura >

Symposium 2011

Donnerska institutet arrangerar ett symposium med temat Post-secular Religious Practises 15-17 juni 2011 i Åbo, Finland. Information om anmälan och sista datum för papers finns på Donnerska institutets webbsida.

Post-secular Religious Practises >

Finyar får mer nätverksstöd från Riksbanken för 2011 och 2012!

FINYAR har fått ytterligare nätverksstöd från Riksbanken för 2011 och 2012 för att initiera ett nordiskt nätverk (Sverige, Danmark, Norge och svenskspråkiga Finland) för akademisk forskning om nyreligiositet. Det konkreta målet är att under 2012 publicera en antologi som identifierar den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, diskuterar denna utifrån ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom relationen till den internationella forskningsfronten.

Under 2011 kommer en konferens att äga rum för yngre nordiska forskare om nyreligiositet. FINYARs medlemmar kommer att inbjudas till denna.

Mer om projektet och fler nyheter >

Pernilla Gardeberg, Lunds universitet, försvarar sin avhandling

Ny avhandling i religionshistoria av Pernilla Gardeberg, Lunds universitet. Avhandlingen “Mirakel, mysterier och moraliteter. Från puritanism till New Age- en religionshistorisk studie av Helen Shucman och A Course in Miracles” försvaras fredagen den 17 december 2010 kl 10.15 i sal 118 på CTR, Allhelgona Kyrkogata 8 i Lund. Opponent: Professor Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna.

Forskare i FINYAR

Se presentationer av några av nätverket FINYAR:s forskare. Är du medlem i FINYAR har även du möjlighet att presentera dig här.
FINYAR:s forskare >

Seminarium på Sigtuna stiftelsen den 30/9 - 1/10

Som ett led i nätverksarbetet inom de nordiska länderna samlas åtta nordiska forskare på Sigtuna stiftelsen för att diskutera nordisk forskning om nyreligiositet samt hur nätverket kan byggas upp.
Finyars tidigare konferenser >

Årsskriften Aura 2010

Aura 2010 går snart till tryck. Den innehåller fyra nyskrivna artiklar och två recensioner.
Läs mer >

 

Allt material Copyright © FINYAR 2010

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson