Tidigare nyhetsbrev | Tidigare årsskrifter

Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet

Aura är en årlig referee-granskad tidskrift för akademiska artiklar om fältet nyreligiositet och nya religiösa rörelser. Artiklarna kan utgå från olika ämnesperspektiv, till exempel religionsvetenskap, psykologi, sociologi, historia, idéhistoria eller statsvetenskap. Tidskriftens tonvikt ligger på det forskningsfält som utkristalliserats de senaste decennierna och som berör nyreligiösa fenomen som framträtt i västvärlden efter 1900-talets mitt. Aura vill dock också öppna för en vidare förståelse och problematisering av begreppet nyreligiositet, och ser också gärna bidrag som handlar exempelvis om nyreligiositet historiskt sett, om nyreligiositet i andra kulturella kontexter, samt om nya religiösa uttryck inom etablerade religioner.

Aura avser att främst vara en internordisk tidskrift, med fokus på nordisk forskning och i första hand med skandinaviska språk (svenska, danska, norska). Aura kan dock också i vissa fall publicera artiklar på engelska och också i vissa fall spegla forskning utanför Norden.

Om du vill publicera en artikel i Aura, kontakta redaktörerna:

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap
Högskolan Dalarna
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Olav Hammer, professor i religionsvetenskap
Syddansk universitet
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Redaktionsråd, utöver medlemmarna i FINYARs styrelse:

Asbjörn Dyrendal, förste amanuens

Institutt for arekologi og religionsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Mikael Rothstein, lektor i religionshistoria

Köpenhamns universitet

Jan Svanberg, lektor i religionsvetenskap

Åbo Akademi, Åbo

Recensionsansvarig:

Jesper Aagaard Petersen, försteamanuensis

Norges Teknisk-Naturligvitenskapelige Universitet

Sanja Nilsson, doktorand i religionsvetenskap

Högskolan Dalarna

Knut Melvær, doktorand i religionsvetenskap

Universitetet i Bergen

Aura: Senaste numret 2015 innehåller:

Artikler:

Jessica Moberg: "Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers inträde i svensk television under 2000-talet"

Olav Hammer: "Mormonernas historiemytologi och mötet med modern vetenskap"

Kim Lindgren: "Kundalinin i Edens lustgård: Appropriering av hinduisk tantra inom den magiska orden Dragon Rouge"

 

Recensioner:

Liselotte Frisk: Siv Ellen Kraft, Trude Fonneland och James R. Lewis (red.) 2015. Nordic Neoshamanisms

Margrethe Løøv: Steven J. Sutcliffe og Ingvild Sælid Gilhus (red.) 2013. New Age Spirituality: Rethinking Religion

Kristel Torgrimsson: Jeffrey J. Kripal, 2014. Mutants & Mystics. Science Fiction, Superhero Comics, and the Paranormal


Beställ Aura!

Gratis medlemskap ingår vid beställning av tidskriften Aura.
Beställ och bli medlem här >

 

Allt material Copyright © FINYAR 2016

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson